قفل های کامپیوتری

قفل به عنوان تجهیزات امنیتی و حفاظتی یکی از اجزای حائزاهمیت اماکن محسوب شده  که با نصب آن در محل مدنظر امنیت را به ارمغان خواهید آورد. قفل ها از گذشته تاکنون تغییرات زیادی کرده اند که می توان آن ها را در ساختار، بدنه و ظاهر تشخیص داد و مشاهده نمود. اما این در حالی است که به طور عادی از دو بخش اساسی تشکیل و ساخته می شوند. و این اجزا عمدتا به بخش بدنه قفل و نیز توپی داخل آن که استوانه ای شکل است اشاره دارد.

امروزه قفل ها در انواع بیشماری تولید و عرضه شده اند. و بسیاری از این تولیدات مبتنی بر افزایش امنیت خاطر صورت گرفته است.

کلید کامپیوتری

کلید کامپیوتری با امنیت بالا

نحوه عملکرد قفل ها تقریبا یکسان بوده و نمی توان گفت چه نوع قفلی در حال حاضر از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. اما آن چه که مراحل عملکرد قفل ها را تشکیل داده است به طور خلاصه آزاد کردن مغزی، درگیری زائده اول با زائده دوم و حرکت زائده اول که منجر به حرکت زبان می گردد.

هم اکنون قفل های نسبتا جدیدی وارد بازار شده اند که در دسته بندی قفل های کامپیوتری قرار گرفته اند. از این قفل ها به عنوان کلیدهای کامپیوتری نیز یاد می شود. در ابتدا تصور می شد امنیت این گونه از قفل ها بسیار بیشتر بوده و نسبت به سایر قفل ها منحصر به فردتر می باشد اما پس از عرضه دستگاه های تکثیر مرتبط به این نوع از قفل ها کپی کردن کلیدهای قفل های کامپیوتری ساده تر شد. از این رو، امنیت قفل های کامپیوتری نسبت به سایر قفل ها برتری ندارد. اما تنها مزیت آن استفاده از یک کلید در دو جهت قفل می باشد.

کلید کامپیوتری

کلید کامپیوتری با امنیت بالا

در این نوع از قفل ها به جای پستی و بلندی بر روی سطح لبه کلید حفره هایی وجود دارد که عملکرد قفل و کلید به وسیله آن صورت می گیرد. هرچه عمق این حفره ها بیشتر باشد قفل از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

در عین حال که قفل های چینی بازار را قبضه کرده است، باید حین خرید دقت کافی داشته باشید. زیرا که بسیاری از این قفل های کامپیوتری ارائه گردیده شده با چندین کلید مرتبط به آن از امنیت برخوردار نبوده و پارامترهای لازم برای حفاظت از اماکن را ندارند. بنابراین، پیش از آن که اقدام به خرید هرگونه از این نوع قفل های کامپیوتری کنید باید اطلاعات لازم را کسب نمائید.